Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Công việc của kế toán thanh toán cần phải làm những gì?

Nhiều người cho rằng kế toán thanh toán và kế toán công nợ về nội dung và cách thức theo dõi quản lý là một nhưng trong thực tế kế toán thanh toán được hiểu là thực hiện việc lập các chứng từ thu, chi trong công ty khi có các nhu cầu cần thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản còn kế toán công nợ là việc theo dõi các khoản công nợ gồm công nợ với khách hàng, công nợ nội bộ và các loại công nợ khác… tuy nhiên 2 bộ phận kế toán này có liên quan mật thiết với nhau.

Công việc của kế toán thanh toán cần phải làm những gì?

Công việc của kế toán thanh toán cần phải làm những gì?

Vậy công việc của kế toán thanh toán cần phải làm những gì? Sau đây Luật Blue sẽ mô tả chi tiết công việc của một nhân viên kế toán thanh toán phải làm bao gồm:

Nhiệm vụ:

– Ký và kiểm kê số dư tồn quỹ hàng ngày

– Căn cứ chứng từ phát sinh, kiểm kê các giấy đề xuất (đề xuất thanh toán, đề xuất tạm ứng kê thanh toán tạm ứng) trên cơ ở được duyệt.

– Lập sổ sách kế toán tiền mặt, phân loại chứng từ, cập nhật, định khoản kịp thời.

– Lập sổ sách kế toán tạm ứng, chi tiết cho từng đối tượng

Công việc hàng ngày

1.Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thu – chi tiền mặt

– Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ thanh toán của các bộ phận gửi về, kế toán thanh toán thực hiện :

+ Tiếp nhận thủ tục thanh toán

+ Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán : đầy đủ hóa đơn, chứng từ chưa ? hóa đơn hợp lệ, hợp pháp chưa ? Nội dung thanh toá

chính của công ty không ?

+ Xét duyệt hồ sơ thanh toán

+ Lập phiếu chi

+ Trình ký kế toán trưởng, Giám đốc

+ Chuyển chứng từ cho thủ quỹ chi tiền

+ Hạch toán nghiệp vụ

– Hàng ngày, căn cứ các nghiệp vụ phát sinh thu tiền mặt ( thu bán hàng, rút tiền ngân hàng nhập quỹ…), kế toán thanh toán thực hi

+ Tiếp nhận , kiểm tra các chứng từ có lien quan đến việc thu tiền

+ Lập phiếu thu

+ Trình ký kế toán trưởng, Giám đốc

+ Chuyển chứng từ cho thủ quỹ thu tiền

– Cuối ngày, kế toán thanh toán đối chiếu giữa sổ quỹ của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ. Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt

Mô tả công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

2.Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thu – chi tiền gửi ngân hàng

– Hàng ngày, căn cứ các yêu cầu về thanh toán qua ngân hàng, kế toán thực hiện :

+ Lập Ủy nhiệm chi ( chuyển tiền đi ), Séc ( rút tiền mặt )

+ Trình ký kế toán trưởng, Giám đốc

+ Chuyển chứng từ ra ngân hàng thực hiện giao dịch

+ Hạch toán nghiệp vụ

– Hàng ngày, căn cứ Giấy báo có của ngân hàng, kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ thu tiền qua ngân hàng

– Định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hoặc cuối tháng ( tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp ), kế toán đối chiếu Số quỹ TGNH vớ

tài khoản )

3. Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần

– Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt,qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.

– Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…

– Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng

4. Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán ko đảm bảo

– Kiểm soát hoạt động thu ngân

– Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.

– Kiểm tra tính hợp lí,hợp lệ của các chứng từ.

Trên đây là công việc chung của kế toán thanh toán cần phải làm trong một doanh nghiệp. Còn công việc cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào cách thức làm việc của từng công ty, doanh nghiệp

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận