Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (hoàn thuế GTGT) tại Nghệ An

Hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại công ty, doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

hoan-thue-gia-tri-gia-tang_ZPWN

Các trường hợp hoàn thuế được quy định tại điều 13 Luật thuế GTGT và được hướng dẫn tại điều 10 Nghị định 123/3008.

  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

  1. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng.
  2. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
  3. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế của công ty Luật Blue

-Tiết kiệm thời gian và có được nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

-Tính khoa học và chuyên nghiệp trong hồ sơ cũng như giao dịch với cơ quan thuế

-Trong quá trình tư vấn và chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, nhân viên của chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề liên quan như : Sổ sách kế toán, chính sách lương, hợp đồng….. cũng như các thủ tục khác để bổ sung, hoàn thiện hơn cho doanh nghiệp.

21212121212_UUIY

Công việc mà Luật Blue khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

– Tư vấn các vấn đề có liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin liên quan đến hoàn thuế

giá trị gia tăng

– Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng

– Kiểm tra thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng

– Hoàn thiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ xin hoàn thuế

– Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu xin hoàn thuế giá trị gia tăng

– Lập và in các loại hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng

– Nộp hồ sơn xin hoàn thuế tại cơ quan thuế

– Theo dõi tiến trình hoàn thuế và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Điều kiện để được hoàn thuế GTGT trong trường hợp phổ biến:

– Doanh nghiệp có số thuế GTGT âm  liên tục 3 tháng trở lên và có số thuế được khấu từ 200.000.000 VNĐ trở lên. (Thông thường hay phát sinh ở đơn vị xuất khẩu)

– Chứng từ đầu vào phải là chứng từ “sạch” (không mua khống khi không phát sinh giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa).

– Thanh toán đầy đủ qua ngân hàng theo từng đơn hàng xuất nhập khẩu.

– Thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn có tổng thanh toán trên 20 triệu.

– Chứng minh thanh toán rõ ràng qua ngân hàng đối với từng đơn hàng xuất khẩu với từng hóa đơn tài chính.

Thời gian hoàn thuế GTGT:

Hoàn trước – kiểm sau : 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp chấp hành tốt

Kiểm trước – hoàn sau : 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp hoàn thuế lần đầu hoặc hoàn thuế lần 2 trở đi nhưng hồ sơ hoàn lần đầu phát hiện có nhiều khuyết điểm.

Mọi chi tiết về thủ tục cũng như hồ sơ quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật Blue để được hướng dẫn cụ thể hơn!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận