Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất 2018

Các bạn kế toán doanh nghiệp đã nắm được quy định mới về hoàn thuế mới theo thông tư 99/2016/TT-BTC chưa? Có chắc nắm được thủ tục và chuẩn bị được đầy đủ hồ sơ hoàn thuế chưa? Nếu chưa hãy tham khảo bài viết dưới đây Công ty Luật Blue về thủ tục và các bước chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT:

Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– (Tùy theo từng trường hợp, hồ sơ hoàn thuế áp dụng từ 01/01/2014, ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm những biểu mẫu sau:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156).

– Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Mẫu số 01-1/ĐNHT)

– Bảng kê hoàn thuế cho tổ chức ngoại giao (mẫu số 01-2/ĐNHT)

– Bảng kê hoàn thuế cho tổ cá nhân ngoại giao (mẫu số 01-3/ĐNHT)- Bảng kê hồ sơ hàng hoá nhập khẩu (mẫu số 01-4/ĐNHT)

– Giấy đề nghị hoàn thuế theo hiệp định ((mẫu số 02/ĐNHT)

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất 2018

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất 2018

Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

–  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

–  Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài, Hợp đồng nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ký với nước ngoài, Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, Văn bản xác nhận với phí nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

–  Văn bản xác nhận của bên ủy thác xuất khẩu về số lượng hàng hóa thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hóa, số lượng, đơn giá  và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu mà bên nhạn ủy thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng 1 loại hàng hóa  theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).

Trường hợp xuất khẩu tại chỗ, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

–  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

–  Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ tên hàng hóa, số lượng, đơn giá , địa chỉ, mã số thuế đơn vị nhận hàng, Tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng.

–  Văn bản xác nhận của bên ủy thác xuất khẩu về số lượng hàng hóa thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hóa, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu.

Công ty Luật Blue cảm ơn bạn đọc đã quan tâm!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận