Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2018

1. Tháng 01/2018

20/01/2018:

DN cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của T12/ 2016

+ Tờ khai thuế TNCN của T12/ 2016 nếu có

+ Nộp tiền thuế TNCN và thuế GTGT nếu có

30/01/2018

DN cần nộp các loại sau:

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2016 nếu có

+ Báo cáo tình hình sử dụng các loại hoá đơn của quý 4 năm 2016

+ Nộp thuế môn bài năm 2018

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2018

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2018

 1. Tháng 02/2018

Ngày 20/02/2018 Các doanh nghiệp thực hiện kế thai thuế GTGT theo tháng cần nộp những tờ khai sau:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 01/ 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

 1. Tháng 03/2018

Ngày 20/03/2018, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo tháng nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 02/2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 02/2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

Ngày 30/03/2018, các doanh nghiệp cụ thể nộp các loại giấy tờ sau:

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo tháng

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo quý

+ Quyết toán thuế TNDN của năm 2016

+ Quyết toán thuế TNCN của năm 2016

+ Báo cáo tài chính của năm 2016

+ Quyết toán thuế TNDN của năm 2016

+ Quyết toán thuế TNCN của năm 2016

+ Báo cáo tài chính của năm 2016

 1. Tháng 04/2018

 Ngày 20/04/2018, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 03/2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 03/2018

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

+ Ngày 03/05/2018 (do ngày 30/04/2018 là ngày chủ nhật)

Doanh nghiệp cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của quý 01 năm 2018.

+ Tờ khai thuế TNCN của quý 01 năm 2018 nếu có.

+Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của quý 01 năm 2018 nếu có.

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của quý 01 năm 2018

 1. Tháng 05/2018

Ngày 22/05/2018 (do ngày 20/05/2018 vào ngày thứ 7), doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 04 năm 2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 04 năm 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

Hạn nộp báo cáo thuế 2018

Hạn nộp báo cáo thuế 2018

 1. Tháng 06/2018

Ngày 20/06/2018, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 05 năm 2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 05 năm 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

 1. Tháng 07/2018

Ngày 20/07/2018, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 06 năm 2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 06 năm 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

Ngày 31/07/2018 do ngày 30/07/2018 vào chủ nhật

Doanh nghiệp cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của quý 02/2018

+ Tờ khai thuế TNCN của quý 02/2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của quý 02/2018 nếu có

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của quý 02/2018

 1. Tháng 08/2018

Ngày 21/08/2018 do ngày 20/08/2018 là ngày chủ nhật, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 07 năm 2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 07 năm 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

 1. Tháng 09/2018

Ngày 20/09/2018, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 08 năm 2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 08 năm 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

Thời hạn nộp báo cáo thuế

Thời hạn nộp báo cáo thuế

 1. Tháng 10/2018

Ngày 20/10/2018, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 09 năm 2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 09 năm 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

Ngày 30/10/2018

Doanh nghiệp cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của quý 03/2018

+ Tờ khai thuế TNCN của quý 03/2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của quý 03/2018 nếu có

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của quý 03/2018

 1. Tháng 11/2018

Ngày 20/11/2018, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 10 năm 2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 10 năm 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

 1. Tháng 12/2018

Ngày 20/12/2018, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 11 năm 2018

+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 11 năm 2018 nếu có

+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

Lịch trình cụ thể và các mốc thời gian cần phải nhớ trong năm 2018 về thời điểm nộp các loại báo cáo quyết toán thuế doanh nghiệp cần hết sức lưu ý nhé!

Hy vọng bài viết trên giúp bạn đọc hiểu và dễ nhớ hơn để làm tốt công việc kế toán đúng thời hạn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận