Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An
Tài chính doanh nghiệp
 • EBIT: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

  Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty, và được tính bằng bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền trả lãi (chi phí lãi vay) và thuế thu nhập. Các nhân tố ảnh hưởng ...

  Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty, và được tính bằng bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền trả lãi (chi phí ...

 • Tư vấn Quy chế pháp lý về vốn và tài sản của công ty cổ phần

  Đặc điểm chung của công ty cổ phần CTCP là một trong năm loại hình doanh nghiệp được Luật doanh nghiệp điều chỉnh, vì thế trước hết nó mang những đặc điểm chung của một doanh nghiệp: - CTCP là một tổ chức kinh tế - CTCP có tên riêng, có tài sản, trụ ...

  Đặc điểm chung của công ty cổ phần CTCP là một trong năm loại hình doanh nghiệp được Luật doanh nghiệp điều chỉnh, vì thế trước hết nó mang những đặc điểm chung của một doanh nghiệp: - CTCP là một tổ ...

 • Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

  Đội ngũ luật sư chuyên về Tài chính doanh nghiệp của chúng tôi gồm có những luật sư vững về kiến thức pháp lý và những kỹ năng xuất sắc cùng với sự nhạy bén kinh doanh cam kết sẽ đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất trong các hoạt động tư vấn phá ...

  Đội ngũ luật sư chuyên về Tài chính doanh nghiệp của chúng tôi gồm có những luật sư vững về kiến thức pháp lý và những kỹ năng xuất sắc cùng với sự nhạy bén kinh doanh cam kết sẽ đáp ứng được những đò ...

 • Có thể nhận thấy, hoạt động tài chính trong doanh nghiệp hình thành và diễn ra trên ba phương diện chính Thứ nhất: Các hoạt động tài chính diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp như: Các quyết định về xây dựng phương án quản lý vốn, điều chính nguồn vốn t ...

  Có thể nhận thấy, hoạt động tài chính trong doanh nghiệp hình thành và diễn ra trên ba phương diện chính Thứ nhất: Các hoạt động tài chính diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp như: Các quyết định về xây ...

 • Những khái niệm về tài chính doanh nghiệp

  Tài chính doanh nghiệp là 1 khâu trong hệ thống tài chính của nền kinh tế thị trường, là 1 phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tính chất và mức độ phát triển của tài chính doanh nghiệp cũng phụ thuộc v ...

  Tài chính doanh nghiệp là 1 khâu trong hệ thống tài chính của nền kinh tế thị trường, là 1 phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tính chất và mức độ phát ...