Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An
Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp
  • Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2018

    1. Tháng 01/2018 20/01/2018: DN cần nộp: + Tờ khai thuế GTGT của T12/ 2016 + Tờ khai thuế TNCN của T12/ 2016 nếu có + Nộp tiền thuế TNCN và thuế GTGT nếu có 30/01/2018 DN cần nộp các loại sau: + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2016 nếu có + ...

    1. Tháng 01/2018 20/01/2018: DN cần nộp: + Tờ khai thuế GTGT của T12/ 2016 + Tờ khai thuế TNCN của T12/ 2016 nếu có + Nộp tiền thuế TNCN và thuế GTGT nếu có 30/01/2018 DN cần nộp các loại sau: + Nộp t ...

  • Dịch vụ tư vấn kế toán thuế cho doanh nghiệp tại Nghệ An

    Các quy định về pháp luật Thuế luôn thay đổi, bổ sung, chính vì vậy Thuế rất phức tạp Quý doanh nghiệp đã và đang thiếu kế toán thuế đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập, không yên tâm về năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế của bộ ...

    Các quy định về pháp luật Thuế luôn thay đổi, bổ sung, chính vì vậy Thuế rất phức tạp Quý doanh nghiệp đã và đang thiếu kế toán thuế đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập, không yên tâm về năng l ...