Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An

Trong quá trình kinh doanh nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh, chuyên nghiệp hóa quản trị, đồng thời giải quyết những khó khăn pháp lý. Công ty Luật Blue cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An (tư vấn chuyển đổi công ty) nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Tham khảo thủ tục ==> Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp, dịch vụ vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An của Luật Blue đem lại sự thuận lợi và nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An gồm các loại hình sau:

– Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần.

– Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên hoặc công ty cổ phần.

– Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nội dung tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An của Luật Blue

– Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An, phân tích ưu và nhược điểm, đề xuất giải pháp để khách hàng đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Tư vấn quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua quyết định chuyển đổi hình thức công ty.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

– Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An theo quy định năm 2018

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An theo quy định năm 2018

Công việc thực hiện theo uỷ quyền mà khách hàng ký với Luật Blue

Công ty Luật Blue sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

– Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền

– Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và dấu công ty (Chuyên viên Luật Blue sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên)

– Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Tư vấn sau chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Tư vấn các công việc cần làm của một doanh nghiệp sau khi chuyển đổi…

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình hoạt động (qua email, thư, fax)

– Trực tiếp soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp

-Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán trong thời gian đầu sau chuyển đổi.

Quý vị cần được tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nghệ An chi tiết xin vui lòng liên hệ với Luật Blue theo hotline: 0974 208 518 – 0947 508 218 để được hỗ trợ miễn phí.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận