Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Đội ngũ luật sư chuyên về Tài chính doanh nghiệp của chúng tôi gồm có những luật sư vững về kiến thức pháp lý và những kỹ năng xuất sắc cùng với sự nhạy bén kinh doanh cam kết sẽ đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất trong các hoạt động tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp cụ thể:

Hoạt động tài chính trong doanh nghiệp hình thành và diễn ra trên ba phương diện chính

Thứ nhất: Các hoạt động tài chính diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp như: Các quyết định về xây dựng phương án quản lý vốn, điều chính nguồn vốn trong nội bộ doanh nghiệp…

Thứ hai: Trong các mối quan hệ đầu tư, kinh doanh và các giao dịch, thỏa thuận khác với các tổ chức, cá nhân khác (Ví dụ: Các giao dịch về tín dụng, các quyết định phát hành chứng khoán..,)

Thứ ba: Các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với cơ quan công quyền: Việc nộp thuế; Xin miễn giảm hay khấu trừ thuế…)

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Vì vậy, Văn phòng Luật BLue tư vấn lĩnh vực tài chính, tư vấn ngân hàng như sau:

Tư vấn Quy chế pháp lý về vốn và tài sản của các loại hình doanh nghiệp (bao gồm: Cấu trúc vốn và tài chính trong doanh nghiệp; Thẩm quyền tài chính trong doanh nghiệp, cơ cấu quản trị tài chính trong nội bộ doanh nghiệp, hiện trạng và những triển vọng cho tài chính trong doanh nghiệp…)

Tư vấn pháp luật về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp (Xác định rõ ràng các lợi nhuận cua hoạt động kinh doanh; Lợi nhuận hoạt động tài chính (Như thuê tài sản, mua bán trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng…); Và lợi nhuận từ các hoạt động khác…

Tư vấn về quy chế pháp lý tạo lập, huy động, quản lý và sử dụng định đoạt các nguồn vốn và tải sản của doanh nghiệp (cung cấp cho khách hàng các kỹ năng đối với việc tiếp cận các nguồn vốn và tài sản đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động đầu tư kinh doanh…)

Tư vấn các quy định của pháp luật về thuế dáp dụng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong mọi loại hình hoạt động kinh doanh, nộp bao nhiêu? Điều kiện nào thì được miễn giảm thuế? Những hậu quả pháp lý khi có sự vi phạm pháp luật về thuế.; Tư vấn thanh tra và tố tụng về thuế…

Luật Blue hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

– Tư vấn pháp luật, hỗ trợ và đại diện cho khách hàng khi xác lập và thực hiện các giao dịch cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, các biện pháp bảo đảm khác, xử lý tài sản bảo đảm, mua và bán nợ, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, cho thuê tài chính …

– Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt …;

– Tư vấn, hỗ trợ và đại diện khách hàng đàm phán, soạn thảo và rà soát các hợp đồng vay vốn, hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản,  hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua và bán nợ …

– Luật Blue đại diện và trợ giúp khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thuế, tài chính và ngân hàng để xin các giấy phép, xác nhận cần thiết khác.

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuế, tài chính và ngân hàng. Cung cấp ý kiến pháp lý và hỗ trợ khách hàng xin ưu đãi thuế, miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế.

– Luật Blue tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch tài chính và các tranh chấp liên quan đến thuế phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật Blue cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận