Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tại Nghệ An

Có thể nhận thấy, hoạt động tài chính trong doanh nghiệp hình thành và diễn ra trên ba phương diện chính

Thứ nhất: Các hoạt động tài chính diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp như: Các quyết định về xây dựng phương án quản lý vốn, điều chính nguồn vốn trong nội bộ doanh nghiệp…

Thứ hai: Trong các mối quan hệ đầu tư, kinh doanh và các giao dịch, thỏa thuận khác với các tổ chức, cá nhân khác

Thứ ba: Các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với cơ quan công quyền

tai-chinh-doanh-nghiep-nghe-an

Vì vậy, Công ty tư vấn Luật Blue tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp như sau:

  1. Tư vấn:

– Phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soạn thảo hợp đồng vay nợ.

– Phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soản thảo hợp đồng bảo lãnh.

– Rà soát và hoàn thiện cơ cấu giao dịch cho vay, hợp đồng thế chấp và hợp đồng vay phù hợp với pháp luật Việt Nam;

–  Nghiên cứu tính khả thi cho các dự án, khung pháp lý của Việt nam, tiền lệ và ý kiến Chính phủ liên quan đến vấn đề này.

  1. Hỗ trợ :

Hỗ trợ ngân hàng nước ngoài trong việc nghiên cứu chính sách quản lý ngoại hối tại Việt nam, bao gồm khung pháp lý của Việt nam về ngoại hối cũng như chiến lược ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ Việt nam.

  1. Đội ngũ tư vấn tài chính :

Đội ngũ luật sư Blue cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc tài chính và huy động vốn qua thị trường chứng khoán.  Chúng tôi có thể xây dựng các phương án quy hoạch phát triển trung và dài hạn khả thi và hiệu quả nhất cho khách hàng

  1. Luật Blue cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn soạn thảo Quy chế tài chính công ty, doanh nghiệp và tổ chức.

-Tư vấn và tiến hành thành lập công ty quản  lý quỹ, công ty chứng khoán.

-Tư vấn quy chế của công ty đại chúng, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

-Tư vấn khía cạnh pháp lý về quy chế chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

-Tư vấn cơ cấu và tiến hành làm thủ tục thành lập các quỹ đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm cho nhà đầu tư tại Việt Nam.

-Tư vấn về điều kiện niêm yết, soạn thảo hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của luật chứng khoán.

-Tư vấn về khía cạnh pháp lý cho doanh nghiệp chuẩn bị phát hành chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và quốc tế.

-Tư vấn soạn thảo và xây dựng cơ chế phán quyết, sử dụng vốn và tài sản trong nội bộ công ty.

-Tư vấn và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý doanh thu, chi phí và quản lý tài sản trong công ty.

-Tư vấn soạn thảo Quy chế tài chính công ty, xây dựng cơ chế phán quyết, sử dụng vốn và tài sản trong nội bộ công ty, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hiệp hội ngành nghề.

-Tư vấn điều kiện mua lại các quỹ đầu tư tại Việt Nam.

-Tư vấn về khía cạnh pháp lý các sản phẩm tài chính của các ngân hàng, định chế tài chính.

-Tư vấn thủ tục cấp phép và tuân thủ các vấn đề mua lại, thanh lý, tái cấu trúc và đại diện cho trung gian tài chính

-Soạn thảo và đàm phán các giao dịch ngoại tệ , thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và hợp đồng cho thuê, các vấn đề bảo vệ dữ liệu cho các tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng tại Việt Nam.

-Tư vấn và đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng và thị trường vốn

-Tư vấn khía cạnh pháp lý cho hoạt động huy động vốn, phân tích, lập phương án tài chính về kinh doanh, đầu tư, vay vốn của doanh nghiệp, tổ chức tài chính.

-Tư vấn khía cạnh pháp lý về vấn đề quản lý, điều hành và kiểm soát tổ chức ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tại Nghệ An rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận