Dịch vụ kế toán tại Nghệ An  - Dịch vụ kế toán tại Vinh  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An  - Dịch vụ báo cáo tài chính tại Nghệ An  - Chữ ký số tại Nghệ An

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Nghệ An, do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty tại Nghệ An. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty cũng như trình tự, thủ tục tiến hành việc tăng vốn điều lệ của công ty. Sau đây, Luật Blue xin hướng dẫn bạn đọc thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An như sau:

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An

Một số lưu ý khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An

Tăng vốn điều lệ đối với công ty hợp danh

Việc tăng vốn điều lệ công ty hợp doanh được tiến hành theo hai cách sau đây:

– Cách 1: Tăng vốn góp của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty theo tỷ lệ tương ứng của họ trong công ty.

– Cách 2: Tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn mới vào trong công ty.

Tăng vốn đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp, việc tăng vốn điều lệ công ty được ghi chép đầy đủ bằng sổ sách kế toán.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân tiến hành gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Việc tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần thực chất là việc chào bán cổ phẩn nhằm tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của công ty.

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau:

– Cách 1: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

– Cách 2: Chào bán ra công chúng

– Cách 3: Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Lưu ý: Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH một thành viên có thể tiến hành tăng vốn điều lệ của công ty bằng việc chủ sở hữu công ty góp thêm hoặc huy động thêm vốn góp từ người khác đồng thời quyết định hình thức và mức tăng vốn điều lệ.

Đối với trường hợp, chủ sở hữu công ty góp thêm vốn vào công ty thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty.

Đối với trường hợp, công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân, tổ chức khác thì doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang loại hình doanh nghiệp mới phù hợp với nội dung thay đổi. Đồng thời, gửi Hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty có thể tăng vốn điều lệ theo hai cách thức sau đây:

– Cách 1: Tăng vốn góp của các thành viên. Đối với trường hợp này thì ốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật Doanh nghiệp 2014. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn, thì số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

– Cách 2: Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Đối với trường hợp này nếu số lượng thành viên vượt quá 50 thành viên thì Công ty phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty Cổ phần theo quy định. Đồng thời, gửi Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp kèm theo nội dung tăng vốn điều lệ Công ty lên Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quy trình thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An

Quy trình thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An

Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An bao gồm

– Thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An (theo mẫu).

– Quyết định về việc tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An của:

+ Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

+ Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên);

+ Đại hội đồng Cổ đông (đối với Công ty Cổ phần);

– Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An của: Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); và Đại hội đồng Cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty ( nếu có tiếp nhận thành viên mới).

– Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:

+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.

+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Dịch vụ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An của Luật Blue gồm:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An

– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An

– Đánh giá tính pháp lý của các tài liệu Quý khách hàng cung cấp, hướng dẫn hiệu chỉnh nếu các tài liệu đó chưa hợp lệ.

– Soạn thảo hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả, bàn giao cho Quý khách hàng.

– Đăng công bố thông tin về việc thay đổi vốn điều lệ công ty tại cổng thông tin điện tử về đăng ký kinh doanh.

– Nộp tờ khai thuế môn bài, hỗ trợ nộp thuế môn bài bổ sung nếu như việc thay đổi đó ảnh hướng đến mức thuế môn bài doanh nghiệp phải đóng.

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài nếu việc thay đổi đó có thành viên góp vốn mới là người nước ngoài.

Trên đây là nội dung liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An. Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Nghệ An cũng như được tư vấn một cách chi tiết các thủ tục có liên quan, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hotline: 0964.469.068 – 0947.502.028.

 

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận